COPYRIGHT NOTICE

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Geert Huberts Photography en het logo van Geert Huberts Photography, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Geert Huberts Photography. Geert Huberts Photography behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Geert Huberts Photography tenzij anders is vermeldt.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geert Huberts Photography is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (Tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Geert Huberts Photography).

Geert Huberts Photography heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Geert Huberts Photography, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Geert Huberts Photography heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.


   
Copyright © GeertHubertsPhotography.nl 2010 - 2024
KvK: 55529321 - BTW: NL193639361B01
Copyright - Disclaimer - Algemene Voorwaarden